Të pandehurit Q. B. i caktohet masa e paraburgimit
26/05/2017