Raspored saslušanja


Broj predmeta Tuženi Datum početka Vreme Broj Sudija Status
PKR-100/18 A.A vepra penale nga neni 179 dhe 374 të KPRK 20/09/2018 09:00 Objekti D Vesel Ismajli Zakaženo
PKR-PKR.nr.369/15 neni 307,i KPK -neni 13,3, dhe 15. A.M. 20/09/2018 09:00 OBJEKTI D-16 Naser Foniqi Zakaženo
PKR-390/2017 F.S. neni 329/3 20/09/2018 10:00 14 Hamdi Ibrahimi Zakaženo
PKR-16/18 N.A vepra penale nga neni 143 KPRK 20/09/2018 13:15 Objekti D Vesel Ismajli Zakaženo