Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për Test me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor Sudski savet Kosova closed 15/08/2018 3 Uspešni kandidat
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë pozita Zyrtar të Informimit Osnovni Sud Mitrovica closed 15/08/2018 1 Uspešni kandidat
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë Zyrtar për përkthime dhe Bashkpuntor Profesional Osnovni Sud Mitrovica closed 15/08/2018 2 Uspešni kandidat
Osnovni Sud u Uroševcu Ponovno Objavljuje:Konkurs Br.05/2018 Osnovni Sud Uroševac open 27/08/2018 1 Konkursi
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova raspisuje:Konkurs Br. 08/2018 Sudski savet Kosova open 22/08/2018 1 Konkursi
Gjykata e Apelit Shpall Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Apelacioni Sud closed 05/08/2018 2 n/a
Njoftim për anulimin e Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac closed 27/07/2018 1 n/a
ZAVRSNI RADOSLED KANDIDATA Osnovni Sud Prishtina Naziv radnog mesta: Zyrtar për Arhivë Osnovni Sud Pristina closed 23/07/2018 6 Uspešni kandidat
Zavrsni Radosled Kandidata Konkurs 08/2018 Osnovni Sud u Mitrovici Ogranak Leposavic naziv radnig mesta Obezbedjenje Osnovni Sud Mitrovica closed 23/07/2018 2 Uspešni kandidat
Kancelarija disciplinskog tužioca (KDT), raspisuj KONKURS Sudski savet Kosova open 04/08/2018 3 Konkursi