Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovni Sud u Peći Oglašava :KONKURS Br. 3 /2017 Osnovni Sud Peč open 04/09/2017 1 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall:Konkurs Nr. 08 /2017 Osnovni Sud Mitrovica open 01/09/2017 1 n/a
Renditja Përfundimtare e Intervistës:Drejtori i Shërbimeve të Përgjithëshme Zyra e Prokurorit Disiplinor Sudski savet Kosova closed 28/07/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice shpall Konkurs Nr. 05 /2017 Osnovni Sud Mitrovica open 08/08/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovice shpall Konkurs Nr. 04 /2017 Osnovni Sud Mitrovica open 08/08/2017 1 n/a
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prištini raspisuje:Konkurs Br. 06/2017 Sudski savet Kosova open 08/08/2017 1 Konkursi
Osnovni Sud Djakovica Ponovno Objavljuje Konkurs Br.05/2017 Osnovni Sud Djakovica closed 04/08/2017 1 n/a
Lista përfundimtarë e kandidatëve për intervistë, të cilët i plotësojnë kriteret e detyrueshme të përcaktuar në nenin 3 të Rregullore Nr. 03 / 2017 për pozitën e Drejtorit të SKGJK-së Sudski savet Kosova closed 02/08/2017 1 n/a
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall:Konkurs Nr. 03 /2017 Osnovni Sud Mitrovica open 24/07/2017 1 n/a
Lista e përfundimtare - Keshilltar profesional GJTH Prishtinë, sipas Konkursit nr 1/2017 Osnovni Sud Pristina closed 06/07/2017 n/a