Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovni sud u Mitrovici Objavljuje:Konkurs Br.08/2018 Osnovni Sud Mitrovica open 05/07/2018 2 Konkursi
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë KONKURS Nr.07.2018 Për angazhim të përkohshëm Vrhovni Sud open 19/06/2018 1 Konkursi
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 06/2018 Vrhovni Sud open 22/06/2018 7 Konkursi
Apelacioni sud Republike Kosova raspisuje: poziv za regrutovanje br.04/2018 Apelacioni Sud open 19/06/2018 15 Konkursi
Njoftimi për anulimin e pozitës: Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtine Osnovni Sud Pristina closed 01/06/2018 1 n/a
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje Konkurs Br. 04/2018 Osnovni Sud Uroševac open 11/06/2018 5 Konkursi
Renditjen përfundimtare për pozitën Ndihmës Administrator në Gjykatën Themelore Mitrovicë – Dega Skenderaj Ogranak Sud Srbica closed 25/05/2018 1 n/a
OSNOVNI SUD U PRIZRENU objavljuje:Konkurs Br.01/2018 Osnovni Sud Prizren open 06/06/2018 2 Konkursi
Njoftim per zgjatje te afatit te konkursit Nr.03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac open 17/05/2018 1 n/a
Osnovni Sud Gjakova Objavljuje:Konkurs Br. 04/2018 Osnovni Sud Djakovica closed 22/05/2018 5 Uspešni kandidat