Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovnom sudu u Gnjilanu Konkurs Br.4/2017 Osnovni Sud Gnjilane open 20/12/2017 58 Konkursi
OSNOVNI SUD U GNJILANU - Ogranak u Kamenici OBJAVLJUJE OGLAS Za dopunu slobodnog radnog mesta na osnovu Sporazuma za Posebne Usluge Ogranak Sud Kamenica open 01/12/2017 1 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovice shpall:Konkurs Nr. 09/2017 Osnovni Sud Mitrovica open 11/12/2017 1 n/a
Vrhovni sud Kosova objavljuje: Konkurs Br.05/2017 Vrhovni Sud open 11/12/2017 4 Konkursi
Kancelarija Disciplinskog Tužioca (KDT) proglasava: KONKURS: Pripravnik (6 pozicija) bez plate Sudski savet Kosova open 28/11/2017 6 Konkursi
OSNOVNI SUD U PRIŠTINU Objavljuje: Konkurs Br.01/2017 Osnovni Sud Pristina open 28/11/2017 8 Konkursi
Osnovni Sud u Prištini objavljuje:Konkurs Br.02/2017 Osnovni Sud Pristina open 24/11/2017 1 Konkursi
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje Konkurs Br. 07/2017 Osnovni Sud Uroševac open 23/11/2017 3 Konkursi
Osnovni Sud u Uroševcu Objavljuje Konkurs Br. 06/2017 Osnovni Sud Uroševac closed 29/11/2017 2 n/a
Osnovni sud u Prizrenu: Objavljuje Konkurs Br.03/2017 Osnovni Sud Prizren closed 30/10/2017 7 n/a