Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovnom Sudu u Gnjilanu – Ogranak u Novom Brdu Konkurs Br.1/2017 Ogranak Sud Novobrdo open 05/07/2017 5 Konkursi
Rezultatet e testit me shkrim Konkursi 01/2017 GJTH Prishtinë Osnovni Sud Pristina closed 23/06/2017 4 n/a
APELACIONI SUD KOSOVA, raspisuje:Konkurs Br.12/2017 Apelacioni Sud open 23/06/2017 5 Konkursi
Osnovni Sud u Peći Oglašava KONKURS Br.2/2017 Ogranak Sud Istok open 12/06/2017 1 Konkursi
SHPALLJE Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Osnovni Sud Pristina open 03/06/2017 5 n/a
Objavljuje Konkurs Položaj:Direktor Sekretarijata SSK-a Sudski savet Kosova open 10/06/2017 1 Konkursi
OSNOVNI SUD PRIŠTINA KONKURS Br. 1/2017 Osnovni Sud Pristina open 01/06/2017 12 Konkursi
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prištini objavljuje: Konkurs Br. 02/2017 Sudski savet Kosova open 31/05/2017 3 Konkursi
Gjykata e Apelit shpall KONKURS Nr.09.2017 Apelacioni Sud open 19/05/2017 1 n/a
Osnovni Sud u Uroševcu objavljuje Konkurs Br. 04/2017 Osnovni Sud Uroševac closed 17/05/2017 1 Uspešni kandidat