Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovni Sud u Prištini objavljuje:Konkurs Br.04/2018 Osnovni Sud Pristina open 01/11/2018 1 Konkursi
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prishtinë raspisuje:Konkurs Br. 08/2018 Sudski savet Kosova open 01/11/2018 1 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar Ligjor/UNDP Apelacioni Sud closed 15/10/2018 5 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar ligjor – Projekti UNDP Osnovni Sud Pristina closed 11/10/2018 6 Uspešni kandidat
Osnovni Sud u Peći objavljuje Konkurs Br.6/2018 Osnovni Sud Peč open 22/10/2018 1 Konkursi
Vrhovni sud Kosova objavljuje INTERNI KONKURS Br. 09/2018 Vrhovni Sud open 12/10/2018 2 Konkursi
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit 2/2018 Gjykata Themelore Prizren Osnovni Sud Prizren open 09/10/2018 Konkursi
Apelacioni sud Raspisuje Konkurs Br.07/2018 Apelacioni Sud open 28/09/2018 5 Konkursi
Vrhovni sud Kosova objavljuje:Konkurs Br.10/2018 Vrhovni Sud open 06/10/2018 6 Konkursi
Njoftim për përzgjedhjen e kandidatit për pozitën Udhëheqes i zyrës për Menaxhimin e Lëndëve Gjykata Themelore Ferizaj Osnovni Sud Uroševac closed 19/09/2018 1 Uspešni kandidat