Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Osnovni sud u Peć Raspisuje Konkurs Br. 8/2018 Osnovni Sud Peč open 23/11/2018 3 Konkursi
Osnovni Sud u Đakovici objavljuje KONKURS Br.8/2018 Osnovni Sud Djakovica open 21/11/2018 1 Konkursi
OSNOVNI SUD U GNJILANU Objavljuje Konkurs Br.2/2018 Osnovni Sud Gnjilane open 21/11/2018 9 Konkursi
OSNOVNI SUD U GNJILANU Objavljuje Interni Konkurs Br.3/2018 Osnovni Sud Gnjilane open 13/11/2018 2 Konkursi
Anulimi i Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Osnovni Sud Djakovica open 02/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Prizren Osnovni Sud Prizren closed 02/11/2018 1 n/a
Obaveštavamo kandidate koji s u učes tvovali u proces u regrutacije na osnovu konkursa br.09/2018 Vrhovni Sud open 02/11/2018 n/a
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Apelacioni Sud closed 30/10/2018 1 Uspešni kandidat
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova u Prištini raspisuje sledeći Konkurs Br. 10/2018 Sudski savet Kosova open 13/11/2018 3 Konkursi
OSNOVNI SUD MITROVICA Objavljuje Konkurs Nr. 11/2018 Osnovni Sud Mitrovica open 13/11/2018 1 Konkursi