Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË APLIKIMIT NË KONKURSIN NR. 3/2018 Gjykata Themelore Prishtinë Osnovni Sud Pristina open 26/07/2018 41 Konkursi
Osnovni Sud u Prištini_Konkurs_Viši Službenik za Profesionalnu Saradnju_Pravni Službenik_Službenik za Operativu i Bezebdnost Osnovni Sud Pristina open 19/07/2018 Konkursi
Njoftimi për anulimin e pozitës: Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtine Osnovni Sud Pristina closed 01/06/2018 1 n/a
Osnovni Sud u Prištini objavljuje:Konkurs Br.02/2018 Osnovni Sud Pristina closed 20/03/2018 3 n/a
UNUTRASNJI KONKURS Pom. Administratora Ogranak Podujeva Nr. 2/2018 Osnovni Sud Pristina closed 07/03/2018 Uspešni kandidat
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor - UNDP Osnovni Sud Pristina closed 25/01/2018 2 n/a
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor – Projekti i GIZ-it Osnovni Sud Pristina closed 25/01/2018 1 n/a
Gjykata Themelore Prishtinë njofton për anulimin e konkursit pozita zyrtar për operativë dhe siguri Osnovni Sud Pristina closed 28/12/2017 1 n/a
OSNOVNI SUD U PRIŠTINU Objavljuje: Konkurs Br.01/2017 Osnovni Sud Pristina closed 28/11/2017 8 n/a
Osnovni Sud u Prištini objavljuje:KONKURS Br.02/2017 Osnovni Sud Pristina closed 18/09/2017 10 Uspešni kandidat