Mogučnost za zapošljavanje

Naslov Organak Status Poslednji rok Broj konkursa Downlodiraj
Odluku o Izboru Predsedavajuceg Sudskog Saveta Kosova Sudski savet Kosova open 11/02/2019 1 Konkursi
Javni konkurs O izboru dva deset sedam (27) položaja za sudije u nivou osnovnih sudova Sudski savet Kosova open 31/12/2018 27 Konkursi
Lista me emrat e kandidatëve /gjvqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjvkatën Supreme Sudski savet Kosova closed 06/12/2018 Uspešni kandidat
Lista përfundimtare për emërimin e gjyqtarëve në GJTH të Kosovës Sudski savet Kosova closed 04/12/2018 Uspešni kandidat
Spisak kandidata za sudije prema dobijenim tačkama u pismenom ispitu i usmenom razgovoru (interviju). Sudski savet Kosova closed 31/10/2018 37 Uspešni kandidat
Konkurs te brendshëm për gjyqtarë Gjykata Supreme Vrhovni Sud open 31/10/2018 3 Konkursi
Lista e kandidatëve/gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën e Apelit, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 01.02.2018-14.02.2018 në web faqen zyrtare të KGJK-së Sudski savet Kosova closed 10/10/2018 Uspešni kandidat
KONKURS ZA SUDIJU NADZORNIKA OGRANKA ZUBIN POTOK Sudski savet Kosova open 17/09/2018 1 Konkursi
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale Sudski savet Kosova closed 19/07/2018 Uspešni kandidat
Obaveštavaju se svi navedeni kandidati u priloženom spisku da če pismeni test iz predmeta krivičnom i parničom (gradjasko) Sudski savet Kosova closed 20/06/2018 Uspešni kandidat