• Skender Çoçaj
  Predsedavajući, Sudski savet Kosova

  Skender Çoçaj je predsedavajući SSK-a i sudija u Osnovnog suda u Prizrenu-  Departament za teška krivična dela i  sudija nadzornik Opšteg Departamenta pri Osnovnom Sudu  u Prizrenu. Sudija Ço&... Pročitaj više

 • Anita Prenaj Krasniqi
  Član SSK

  Anita Prenaj Krasniqi je sudija osnovnog suda u pristini Opsti Departman. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Pristini 2002 godine, pravosudni ispit polozila 2004 godine, od 2003 do 2004 godine obavljala je duznost sudskog pripravni... Pročitaj više

 • Armend Berisha
  Član SSK

  Armend Berisha je sudija Opšteg departmana u Osnovnom sudu u Peći. Diplomirao je u 2004. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Od 2006. do 2007. bio je pripravnik u Peći. Berisha je također radio ... Pročitaj više

 • Ćerim Fazliji
  Član SSK

 • Dr.sc. Nehat Idrizi
  Član SSK

  Nehat Idrizi je sudija u Opštem Departmanu – Divizija za Građanska pitanja u Apelacionom Sudu. Sudija Idrizi diplomirao je u Pravnom Fakultetu Univerziteta  Prištine u 1984 god. On je položio p... Pročitaj više

 • Gjimshit Galushi
  Član SSK

  Gjimshit Galushi je diplomirao na Pravnom fakultetu, pri Univerzitetu Prištine u 1994. U 2000. radio je kao sudija u Opštinskom sudu u Dragašua, a nakon kratkog vermena imenuje se za sudiju u Opštinskom sudu za prekr&sc... Pročitaj više

 • Makifete Saliuka
  Član SSK

  Makifete Saliuka je sudija u opštem departmanu pitanja u Apelacionom Sudu. Diplomirala je u Pravnom Fakultetu Univerziteta  Prištine u 1984 god., Od 1984 god., do 1985 god.,bila je pravni službenik u Preduzeću „Metaliku-Tr... Pročitaj više

 • Manushe Karaqi
  Član SSK

 • Muhamet Rexha
  Član SSK

 • Nenad Laziq
  Član SSK

  Nenad Lazić je sudija u Opštem Departmanu – Divizija za Građanska pitanja u Apelacionom Sudu. Diplomirao je u Pravnom Fakultetu Univerziteta  Prištine u 1988 god.,dok pravosudni ispit je položio 2005 god.Od 1999-2000 godin... Pročitaj više

 • Radojka Trifunović
  Član SSK

  Radojka Trifunović  je član Sudskog Saveta Kosova izabrana od Skupštine Republike Kosova.  G-đa. Trifunović, diplomirala je na Pravnom Fakultetu ,Univeziteta Prištine  1998 godine, dok parvosudni ispit je položila 2001... Pročitaj više