10/07/2017
Nis konferenca e 12- të e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë
05/07/2017
Mbahet takimi i radhës i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit
30/06/2017
Komunikat për Media
22/06/2017
Komunikatë për media
13/06/2017
Vendimi i Gjykatës Kushtetuese lidhur me emërimin e Kryetarit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
07/06/2017
Lista e kandidatëve dhe rezultatet e arritura në provimin për gjyqtarë në testin me shkrim dhe intervistën me gojë.
05/06/2017
SSK i TSK diskutuju sa civilnim društvom u vezi Projekta ITK/ISUP
Priština, 5 jun 2017 god. – Sudski Savet Kosova (SSK) i Tužilački Savet Kosova (TSK) u okviru reformi koji se preduzimaju,rade i u uvođenju Informativne Tehnologije (IT) i Informativnog Sistema za Upravljanje Predmetima (ISUP). ... Više
01/06/2017
Predsedavajući SSK-a Nehat Idrizi dočekao je delegaciju Visokog saveta pravosuđa Albanije.
PRIŠTINA, 01.06.2017 god.– U prostorijama Sudskog saveta Kosova (SSK), Predsedavajući Nehat Idrizi u pratnji nekoliko članova, dočekao je danas u jednom prijateljskom susretu delegaciju visokog nivoa Višeg saveta pravde Albanije (VSP), na čelu sa ... Više
30/05/2017
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, priti sot në një takim pune, prodekanin e çështje mësimore të Fakultetit Juridik, të Universitetit të Prishtinës, Besfort Rrecaj
29/05/2017
Komunikatë për media