15/03/2017
Komunikatë për media
07/03/2017
KGjK i propozon Presidentit Thaqi emërimin e Enver Pecit për kryetarë të Gjykatë Supreme të Kosovës
27/02/2017
Ftesë për media
22/02/2017
Reagim ndaj artikullit ’’KGjK-ja kërkon edhe 70 gjyqtarë për kontestet biznesore’’
01/02/2017
Predsedavajući Idrizi pruža podršku sudskim službenicima za informisanje
Priština, 1. februara 2017.g. – Predsedavajući SSK-a, Nehat Idrizi, primio je danas službenike za informisanje osnovnih sudova i Apelacionog suda. ... Više
24/01/2017
Obaveštenje za sredstva informisanja
Sudski savet Kosova (SSK), na sastanku od 23. januara 2017.g. nakon ocenjivanja izveštaja ad hoc Komisije i preporuke za suspenziju sutkinje Safete Tolaj sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane, jednoglasno je odlučila da ... Više
20/01/2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIŠTINA, 19.01.2017 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, dočekao je danas jednu grupu studenata iz Beći i Venecije koji su u našoj zemlji u okviru jedne istražne posete. ... Više
19/01/2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIŠTINA, 19.01.2017 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, održao je jedan radni susret sa predsednicima Osnovnih sudova kao i sa predsednikom Apelacionog suda. ... Više
13/01/2017
Hasan Shala je imenovan za novg predsednika Apelacionog suda
PRIŠTINA, 13. januar 2017. – Održana je sednica SSK-a kojom je predsedavao predsedavajući g.Nehat Idrizi. ... Više
11/12/2016
Njoftim