19/01/2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIŠTINA, 19.01.2017 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, održao je jedan radni susret sa predsednicima Osnovnih sudova kao i sa predsednikom Apelacionog suda. ... Više
13/01/2017
Hasan Shala je imenovan za novg predsednika Apelacionog suda
PRIŠTINA, 13. januar 2017. – Održana je sednica SSK-a kojom je predsedavao predsedavajući g.Nehat Idrizi. ... Više
11/12/2016
Njoftim
05/12/2016
Održana je Šesta konferencija za sudstvo Republike Kosova
Održana je Šesta konferencija za sudstvo Republike Kosova u Prištini. Ovaj događaj je organizovan od Sudskog saveta uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija na Kosovu (OEBS).Predsedavajući SSK-a, g.Nehat Idrizi, je prilikom o ... Više
02/12/2016
REAGIM
30/11/2016
POZIV ZA MEDIJE
Sudski Savet Kosova organizuje šestu(6) godišnju Sudsku Konferenciju na Kosovu, koja se podržava od Organizacije za Bezbednost i Saradnju u Evropi (OBSE), Misija na Kosovu. ... Više
24/11/2016
Obavijest
Spisak lica koji su se prijavili za predsednika osnovnog suda i ogranka ovih sudova: ... Više
23/11/2016
Noftim për kandidatët për provimin me shkrim për gjyqtar
Na osnovu Pravilnika(05/2016) o Izboru,Ispitu, Imenovanju i Re-imenovanju Sudija, obaveštavamo kandidate da pismeni ispit iz krivične i građanske oblasti održaće se dana 03 i 04 decembra 2016 god., sa početkom u 12 časova, u Sali (amfiteatar) MJU , b ... Više
08/11/2016
Obavijest kandidatima za suca
Nakon razmatranja žalbi od strane Komisije za Ponovno Razmatranje (Pravilnik SSK 05/2016) i Odluke SSK-a,dana 28.10.2016 god., (prag prolaznosti),Komisija za Izbor Sudskog Saveta Kosova, ponovo objavljuje spisak kandidata sa konačnim rezultatima kva ... Više
27/10/2016
Reakcija
Priština, 27. oktobar 2016.g. – Sudski savet Kosova (SSK), tražio od političkih subjekata da se suzdrže od davanja izjava u vezi sa odlukama sudstva. Ocenjujemo da takve izjave, štete nezavisnost sudstva koja je garantovana Ustavom Republike Kosova. ... Više