27/10/2016
Reakcija
Priština, 27. oktobar 2016.g. – Sudski savet Kosova (SSK), tražio od političkih subjekata da se suzdrže od davanja izjava u vezi sa odlukama sudstva. Ocenjujemo da takve izjave, štete nezavisnost sudstva koja je garantovana Ustavom Republike Kosova. ... Više
18/10/2016
Obaveštenje za medije
Komisija za izbor sudija Sudskog saveta Kosova (SSK), u skladu sa članom 16. Pravilnika 5/2016 o izboru, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija, 15. oktobra 2016.g. održala je test za sudije. ... Više
04/10/2016
NJOFTIM
15/09/2016
Saopštenje za štampu
PRIŠINA, 14 septembar 2016 – Održan je redovni sastanak Sudskog Saveta Kosova (SSK) kojom je predsedavao Nehat Idrizi. ... Više
09/09/2016
Tender for the Establishment of the Data Centre and the Upgrade of the LAN/WAN Network Infrastructure of the Judiciary of Kosovo - CMIS Project_NOR107
Summary: Kosovo Judicial Council selected International Management Group - IMG to provide administrative and financial management for the implementation of the ICT/CMIS (Case Management Information System) Project, which is financed by the Governmen ... Više
21/07/2016
SSK održava sastanak sa novim članovima
PRIŠTINA, 21. juli 2016. – Održan je 159. sastanak Sudskog saveta Kosova, koji je vođen od predsedavajućeg Saveta g.Nehat Idrzi. ... Više
18/07/2016
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
Dt. 18.07.2016 g. Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, preko postupka J ... Više
05/07/2016
OKRUGLI STO PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA
U sredu 22.juna 2016.godine organizovan je okrugli sto od strane Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) u cilju vrednovanja rada Mehanizma za koordinaciju u cilju vladavine prava kao I dalje diskusije u vezi koraka koje treba preduzeti zarad bo ... Više
01/07/2016
Këshilli Gjyqësor i Kosovës bëhet me anëtarë të rinj
24/06/2016
Caktohet data e zgjedhjeve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës