04/09/2015
Reagovanje
Sudski Savet Kosova izražava duboko ogorčenje u vezi sa pretnjom kojom je sudija Lutfi Shala se suočavao. Savet smatra da takvih slučajevi nisu prihvatljivi i poziva odgovorne organe da preuzme sve adekvatne mere za rešavanje ovog problema. ... Više
12/08/2015
Saopštenje za medije
Tom prilikom, predsednik Osnovnog suda u Prizrenu, g.Ymer Hoxha, ujedno i predsednik Odbora Kosovskog instituta za sudstvo, naglasio je da se po prvi put u istoriji sudstva objavljuju priručnici koji će uticati na jednoobraznost prakse za sačinjavanj ... Više
11/08/2015
Saopštenje za Javnost
10/08/2015
Apelacioni Sud izabere Makifete Saliukaj kao članica Sudskog Saveta Kosova
Apelacioni sud, datuma 05 avgusta 2015., održao je sastanku kolegiuma sudija Apelacionog suda za izbor člana Sudskog Saveta Kosova. Ovaj proces se odvijao na osnovu Pravilnika o izboru članova Sudskog Saveta Kosova. ... Više
27/07/2015
Saopštenje za medije
PRIŠTINA, 27. juli 2015. – Održana je redovna sednica SSK-a koj je predsedavao predsedavajući g. Enver Peci. ... Više
21/07/2015
Saopštenje za medije
Sudski savet Kosova primio je službeno obaveštenje poslato od strane Državnog tužioca o hapšenju predsednika Apelacionog suda, g. Salih Mekaj. ... Više
15/06/2015
Održan je prvi dan Samita Kosova o međunarodnom pravu i ljudskim pravima 2015
Priština, 15. juni 2015. – Danas je održan prvi dan Samita Kosova o međunarodnom pravu i ljudskim pravima 2015., koji je organizovan od strane Vrhovnog suda Kosova i Instituta za kulturnu diplomaciju (ICD), uz podršku UNDP-a i USAID-a na Kosovu. ... Više
28/05/2015
Saopštenje za medije
Predstavnici sudskih saveta država stranica Balkanske i Evrosredozemne mreže sudskih saveta, tokom rada 10. Konferencije koja je održana u Tirani su razgovarali i većinom glasova usvojili da Republika Kosova, odnosno Sudski savet Kosova bude primljen ... Više