24/09/2018
Komunikatë për media
27/07/2018
SSK podržava Mrežu žena Kosova
Priština, 27. juli 2018.g. – Predsedavajući SSK-a, g.Nehat Idrizi, sastao se sa predstavnicama Mreže žena Kosova, na čelu sa izvršnim direktorom Igballe Rogova. ... Više
19/07/2018
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale
11/07/2018
Pezullohet greva e punëtorëve të sistemit të drejtësisë
05/07/2018
Lista e kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim, të mbajtur me datën 30 qershor 2018 dhe me 01korrik 2018, nga lëmin Penale dhe Civile.
Lista e kandidatëve të cilët nuk e kanë kaluar testin me shkrim, të mbajtur me datën 30 qershor 2018 dhe me 01korrik 2018, nga lëmin Penale dhe Civile. ... Više
05/07/2018
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar me sukses testin me shkrim, të mbajtur me datën 30 qershor 2018 dhe me 01korrik 2018, nga lëmin Penale dhe Civile.
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar me sukses testin me shkrim, të mbajtur me datën 30 qershor 2018 dhe me 01korrik 2018, nga lëmin Penale dhe Civile. ... Više
27/06/2018
NJOFTIM
26/06/2018
Krerët e sistemit gjyqësor dhe prokurorial kanë pritur në takim një delegacion nga Ministria e Jashtme e Norvegjisë
22/06/2018
KOMUNIKATË
22/06/2018
Mbahet konferenca e XIII e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësor