Održan je prvi sastanak Skupštine predsednika sudova i sudija nadzornika
22/02/2018
PRIŠTINA, 22. februar 2018.g. – Danas je održan prvi sastanak Skupštine predsednika sudova i sudija nadzornika. Sastanku je predsedavao Bashkim Hyseni, predsednik OS Uroševac.

Tokom ovog sastanka, diskusija je vođena o mnogim izazovima kojima se sudski sistem Kosova suočava, počevši od prve tačke dnevnoga reda o aktivnom uključenju sudstva u izradi zakona o sudstvu. Stoga, Skupština preporučuje SSK-u, da se potpiše sporazum razumevanja sa MP-om, kako bi u izradi nacrta zakona učestvovali stručnjaci odgovarajućih polja sistema pravde.

Pored toga, razgovarano je i o pravilnicima i administrativnim uputstvima SSK-a koja su potrebna za 2018.g. Učesnici su se jednoglasno složili da SSK sačni plan ili strategiju o usvajanju pravilnika u toku godine, počevši od Pravilnika o određivanju radne norme za sudije i sudije nadzornike, sačinjavanje pravilnika plenarne sednice Vrhovnog suda, sačinjavanje Pravilnika o arhivisanju i uništenju starih predmeta itd.

Na kraju, članovi Skupštine razgovarali su o Specijalnoj komori Vrhovnog suda, te su preporučili   SSK-u, da u sledećoj sednici da prednost pitanju funksionalizacije ili restrukturisanju Specijalne  komore Vrhovnog suda.