REAKCIJA
01/03/2018
PRIŠTINA, 1mart 2018 – Sudski Savet Kosova (SSK-a) reaguje na pisanja od 26.02.2018. godine portala KOHA.net pod nazivom „Oslobođen je osumnjičeni za zloupotrebu od 32 hiljade evra”.

SSK-a izražava nezadovoljstvo u vezi s ovog teksta obaveštavajući široke javnosti, uključujući i medije, da sudijama garantuje Ustav i zakon nezavisnost i nepristrasnost u vršenju njihove funkcije.

Stoga tražimo od osnovnog tužilaštva Prištine da se uzdržavaju od davanja mišljenja / izjava u vezi sa sudskim predmetima tokom odlučivanja, jer takvi stavovi – mišljenja ne doprinose očuvanju izgradnje imiđža sudskog sistema.

Takođe, SSK vas obaveštava da: Odluke prvostepenog postupka, uključujući navedeni predmet, nisu konačne, i zbog toga mogu se podneti žalbe, što znači da bilo kojoj nezadovoljnoj stranki, uključujući i tužilaštvo, garantuje pravo na žalbu na osnovu Ustava i zakona.