Ambasador Velike Britanije, O’Connell posetio je Sudski Savet
07/03/2018
Priština, 07 mart 2018 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova,Nehat Idrizi, dočekao je ambasadora Velike Britanije na Kosovu, Ruairi O’Connell.

Predsedavajući Idrizi, na početku upoznao je ambasadora O’Connell, sa radom i izazovima na kojima prelazi Sudski Savet Kosova i sudovi uopšte, sa posebnim naglaskom on se zahvalio ambasadoru Velike Britanije o saradnji i stalnoj podršci koju on daje sudskom sistemu.

Idrizi je izrazio spremnost širenja saradnje sa ambasadom Velike Britanije na Kosovu, i visoko je ocenio mogućnost o prednostima napredovanja vladavine zakona na zemlji.

S druge strane ambasador O’Connell zahvalio se predsedavajućem Idrizi o dočeku i izrazio je spremnost da sa svojim angažovanjem radiće više i dalje u nastavku podrške sudskog sistema na Kosovu sa ciljem uzvišenja efiksnosti rada i transparentnosti.

Oba sagovornika su se složili da nastave užu međusobnu saradnju i da napreduju procesima koji rezultiraju u poboljšanju paravosudnog sistema.