SSK podržava Mrežu žena Kosova
27/07/2018
Priština, 27. juli 2018.g. – Predsedavajući SSK-a, g.Nehat Idrizi, sastao se sa predstavnicama Mreže žena Kosova, na čelu sa izvršnim direktorom Igballe Rogova.

Misija Mreža žena je stvaranje zdravog nenasilnog društva. Ova mreža stalno radi na suzbijanju nasilja na rodnoj osnovni i rodnu diskriminaciju. 

 

Predsedavajući Idrizi izrazio je svoju spremnost da pomogne i sarađuje sa Mrežom žena u sakupljanju podataka u slučajevima nasilja u porodici, seksulanog uznemiravanja na radnom mestu, pošto SSK-a pruža nepristrasne sudske usluge za sve građane Kosova i ujedno radi na povećanju kapaciteta sudija za zaštitu lica koja su bila žrtve nasilja na rodnoj osnovi i rodne diskriminacije.