POZIV ZA MEDIJE
07/03/2016
Obaveštavam vas da će se 8. marta 2016. g. (utorak), u 10:00 časova, u prostorijama Sudskog saveta Kosova, održati ceremonija primopredaje dužnosti predsedavajućeg SSK-a, g. Enver Peci.

Obaveštavam vas da će se 8. marta 2016. g. (utorak), u 10:00 časova, u prostorijama Sudskog saveta Kosova, održati ceremonija primopredaje dužnosti predsedavajućeg SSK-a, g. Enver Peci.

Tom prilikom, novoizabrani predsedavajući g. Nehat Idrizi, preuzeće novi položaj od dosadašnjeg predsedavajućeg g.Enver Peci.

Dobrodošli na praćenje ovog događaja