20/06/2018
OBAVEŠTENJE
Obaveštavaju se svi navedeni kandidati u priloženom spisku da če pismeni test iz predmeta krivičnom i parničom (gradjasko) biće održan 30.06 i 01.07. 2018g.sa početkom u 10:00,časova u zgradi Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost i Razvoj u Vučitrn ... Više
04/06/2018
Reagim i përbashkët i Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Kryetarëve të Gjykatave, ndaj deklaratave të disa prokurorëve individualë lidhur me mos-vullnetin e gjyqësorit në luftimin e korrupsionit
01/06/2018
Kryesuesi i KGjK, Nehat Idrizi priti në takim AGK
31/05/2018
Efikasnost rada u osnovnim sudovima se povećava
Priština, 30. maj 2018.g. – Održan je redovni sastanak SSK-a kojim je predsedavao predsedavajući Nehat Idrizi. ... Više
28/05/2018
KOMUNIKATË
27/05/2018
Rrezultatet e testit kualifikues për gjyqtar
KOMISIONI PËR REKRUTIMIN, PROVIMIN, EMËRIMIN DHE RIEMËRIMIN E GJYQTARËVE ... Više
25/05/2018
Kryesuesi i KGjK, Nehat Idrizi po qëndron në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit të Portugalisë në përkrahje për reformat gjyqësore në shtetet e ballkanit perëndimor
22/05/2018
Njoftim
16/05/2018
Një delegacion nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë vizitoi sot KGjK
15/05/2018
OBAVEŠTENJE
Obaveštavaju se svi navedeni kandidati u priloženom spisku da su ispunili osnovne uslove za kvalifikacioni tekst za Sudije. ... Više