27/04/2018
Calls for Proposals and Tenders
Supply of IT Equipment and Office Furniture for the NCCR at the Kosovo Judicial Council and Kosovo Courts ... Više
02/12/2016
REAGIM
30/11/2016
POZIV ZA MEDIJE
Sudski Savet Kosova organizuje šestu(6) godišnju Sudsku Konferenciju na Kosovu, koja se podržava od Organizacije za Bezbednost i Saradnju u Evropi (OBSE), Misija na Kosovu. ... Više
07/03/2016
POZIV ZA MEDIJE
Obaveštavam vas da će se 8. marta 2016. g. (utorak), u 10:00 časova, u prostorijama Sudskog saveta Kosova, održati ceremonija primopredaje dužnosti predsedavajućeg SSK-a, g. Enver Peci. ... Više
02/12/2015
POZIV ZA MEDIJE
Sudski savet Kosova organizuje Petu godišnju konferenciju Sudstva Kosova, koja se podržava od Organizacije za saradnju i bezbednost u Evropi (OSBE), Misija na Kosovu. ... Više