08/03/2019
Filloi Implementimi i Smil-it në Gjykatën Themelore në Prishtinë
08/03/2019
Skender Çoçaj je danas zvanično preuzeo funkciju predsedavajućeg Sudskog Saveta Kosova
Priština - 8. mart 2019. godine. Na ceremoniji organizovanoj u prostorijama Sudskog Saveta Kosova (SSK) Nehat Idrizi, sadašnji predsjedavajući SSK-a, predao je predsjedavajućem SSK-a dužnost predsjedavajućeg SSK-a, Skender Çocaj. Tokom ove ceremonij ... Više
06/03/2019
Zbatimi i Projektit TIK/SMIL
01/03/2019
Gjyqësori shënon rritjen më të lartë të besueshmërisë së publikut
15/02/2019
Vazhdojnë punët në implementimin e plotë të Projektit TIK/SMIL
14/02/2019
Skender Çoçaj je izabran za Predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova
Priština, dana 14. februara 2019. godine – Sudski savet Kosova (SSK) je održao 213-i sastanak po redu sa jedinom tačkom dnevnog reda, izbor predsedavajućeg Sudskog saveta Kosova, imajući u vidu da je u poslednjem sastanku doneta odluka o objavljivanj ... Više
13/02/2019
FTESË PËR MEDIA
01/02/2019
Drejtësia 2020” e përkushtuar për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar
30/01/2019
REAGIM
25/01/2019
KGJK-ja dhe KPK-ja konfirmojnë përkushtimin për avancimin e progresit në fushën e sistemit të drejtësisë