24/10/2018
Komunikatë
19/10/2018
Kryesuesi Idrizi priti në takim ambasadoren e Suedisë në Kosovë
18/10/2018
U MBAJT TAKIM I GRUPIT PUNUES TË PROJEKTIT TIK-SMIL
18/10/2018
Ambasadorja e Kroacisë shpreh gatishmërinë e bashkëpunimit me sistemin gjyqësor në Kosovë
17/10/2018
Tryeza: “Rishikimi Funksional i Sistemit të Drejtësisë: Tranzicioni 2020”
03/10/2018
KGJK nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Rrjetin e Grave të Kosovës
24/09/2018
Komunikatë për media
27/07/2018
SSK podržava Mrežu žena Kosova
Priština, 27. juli 2018.g. – Predsedavajući SSK-a, g.Nehat Idrizi, sastao se sa predstavnicama Mreže žena Kosova, na čelu sa izvršnim direktorom Igballe Rogova. ... Više
19/07/2018
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale
11/07/2018
Pezullohet greva e punëtorëve të sistemit të drejtësisë