24/01/2017
Obaveštenje za sredstva informisanja
Sudski savet Kosova (SSK), na sastanku od 23. januara 2017.g. nakon ocenjivanja izveštaja ad hoc Komisije i preporuke za suspenziju sutkinje Safete Tolaj sa položaja sudije nadzornika Osnovnog suda u Peći – Ogranak Dečane, jednoglasno je odlučila da ... Više
20/01/2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIŠTINA, 19.01.2017 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, dočekao je danas jednu grupu studenata iz Beći i Venecije koji su u našoj zemlji u okviru jedne istražne posete. ... Više
19/01/2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PRIŠTINA, 19.01.2017 g. - Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK), Nehat Idrizi, održao je jedan radni susret sa predsednicima Osnovnih sudova kao i sa predsednikom Apelacionog suda. ... Više
27/10/2016
Reakcija
Priština, 27. oktobar 2016.g. – Sudski savet Kosova (SSK), tražio od političkih subjekata da se suzdrže od davanja izjava u vezi sa odlukama sudstva. Ocenjujemo da takve izjave, štete nezavisnost sudstva koja je garantovana Ustavom Republike Kosova. ... Više
18/10/2016
Obaveštenje za medije
Komisija za izbor sudija Sudskog saveta Kosova (SSK), u skladu sa članom 16. Pravilnika 5/2016 o izboru, ispitu, imenovanju i ponovnom imenovanju sudija, 15. oktobra 2016.g. održala je test za sudije. ... Više
15/09/2016
Saopštenje za štampu
PRIŠINA, 14 septembar 2016 – Održan je redovni sastanak Sudskog Saveta Kosova (SSK) kojom je predsedavao Nehat Idrizi. ... Više
21/07/2016
SSK održava sastanak sa novim članovima
PRIŠTINA, 21. juli 2016. – Održan je 159. sastanak Sudskog saveta Kosova, koji je vođen od predsedavajućeg Saveta g.Nehat Idrzi. ... Više
01/07/2016
Këshilli Gjyqësor i Kosovës bëhet me anëtarë të rinj
26/05/2016
Izjava za štampu
TIRANA, 26. maj 2016. – U okviru povećanja regionalne saradnje, visoka delegacija Sudskog saveta Kosova, na čelo sa predsedavajućim ovog Saveta, g.Nehat Idrizi, g.Fejzullah Hasani, predsednika Vrhovnog suda, članica SSK-a gđa.Makifete Saliuka kao i g ... Više
06/05/2016
Komunikatë për media
  • 2