18/07/2016
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
Dt. 18.07.2016 g. Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, preko postupka J ... Više
11/03/2016
Njoftim për publik
24/02/2016
OBAVEŠTAVA
PONIŠTAVA pozicija Posebna Komora V.S. Viši Pravni Službenik 4 položaja obljavljenom konkursum br. 13/2016 datum 09.02.2016 u dnevnim novinama “Zeri”. ... Više
13/01/2016
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, Ritenderanje 3, preko postupka Javnog Poziva, cenjen od zakupca kao u nastavku: ... Više
06/01/2016
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
JAVNI POZIV ZA ZAKUPSekretariat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane stranke da traži objekat za zakup za potrebe Osnovnog Suda u Uroševcu, Ritenderanje 1 prema postupku Javnog Poziva koji je procenjen od strane zakupca kao sledeće; ... Više
24/12/2015
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, Ritenderanje 1, preko postupka Javnog Poziva, cenjen od zakupca kao u nastavku: ... Više
10/12/2015
JAVNI POZIV ZA ZAKUP
Sekretarijat Sudskog Saveta Kosova obaveštava sve zainteresovane da tražimo objekat pod kirijom za Osnovni Sud u Prištini, ogranak u Kosovo Polje, Ritenderanje 1, preko postupka Javnog Poziva, cenjen od zakupca kao u nastavku: ... Više